28 de juliol 2011

MOCIO 11 DE SETEMBRE PLE 27/07/2011

Aquesta es la mocio presentada el ple de 27/07/11 per el GRUP MUNICIPAL DE ICV-EUIA-E i que es vota en contra en els vots negatius de ERC-CIU i les abstencións de PSC-PP-UAM-PXC i el vot faborable de el nostre grup municipal


El GRUP MUNICIPAL D'INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS – ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA – ENTESA DE PIERA presenta al Ple Municipal de 27 de juliol de 2011 la següent

MOCIÓ PER A LA CEL•LEBRACIÓ PARTICIPATIVA DE LA DIADA NACIONAL DE L’11 DE SETEMBRE

La Diada de l’Onze de Setembre commemora la caiguda de Barcelona en mans de tropes franco - castellanes el 1714, i, com a conseqüència, la pèrdua, en el marc de la disputa dinàstica entre borbons i àustries, d’un Estat propi català, dotat de sobirania plena, institucions clarament diferenciades de les d’altres regnes hispànics, lleis pròpies, moneda, tribunals, exèrcit, etc.

La Diada estableix, a més, la voluntat de no perdre la consciència col•lectiva d’aquella pèrdua i l’afirmació de la necessitat de recuperar aquells drets que com a poble ens pertanyen.

Commemorada la data des de fa més d’un segle, va esdevenir, finalment, la Diada Nacional de Catalunya, segons estableix l'article 8.1 de l'Estatut d'Autonomia de 2006 que declara:
"Catalunya, definida com a nacionalitat en l'article 1, té com a símbols nacionals la bandera, la festa i l'himne".

L'article 8.3 estableix:
"La festa de Catalunya és la Diada de l'Onze de Setembre".

És evident que les col•lectivitats trien com a símbol d’identitat allò que comparteixen íntimament i de manera més ferma, i la manifestació d’aquest símbol esdevé externament un referent d’unitat.

No seria acceptable una commemoració de la Diada Nacional de Catalunya a Piera que no tingués en compte la pluralitat de maneres de pensar de la seva ciutadania, legítimament expressades a través dels instruments de participació política; o que tries discursos, personalitats o símbols que identifiquessin una determinada força política o ideologia i no el conjunt dels pierencs i pierenques.

Per això, el Grup Municipal d’ICV-EUiA-E de Piera, amb el propòsit de donar continuïtat a la celebració de la Diada Nacional de Catalunya a Piera, iniciada fa uns pocs anys pers entitats i particulars, i després assumida per l’Ajuntament
i fer-la més participativa i representativa de la voluntat de la ciutadania, proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents

ACORDS:

1. L’Ajuntament de Piera celebrarà aquest any 2011, i els següents, la Diada Nacional de Catalunya amb un acte institucional el dia 11 de setembre al matí obert a la participació de partits, entitats i particulars al Gall Mullat al lloc previst per aquesta finalitat.

2. L’Ajuntament de Piera prepararà la celebració de la Diada en una Comissió Municipal participativa. Aquesta comissió dissenyarà de manera consensuada els formats, els continguts, els missatges i pressupost. En aquesta funció s’utilitzaran criteris no partidistes i s’interpretarà, de la forma més inclusiva possible, la sensibilitat i la identitat col•lectiva ciutadana.

3. Els criteris amb què es prepararan els actes tindran en compte el caràcter institucional i unitari de la Diada i intentaran assolir la representativitat del conjunt de la ciutadania, tant pel que fa a les persones com als missatges implícits i explícits que es visualitzin; assegurant, així, la necessària neutralitat d’una institució que representa tothom.

4. Sens perjudici de la neutralitat de la institució municipal, els actes permetran i encoratjaran l’expressió lliure i democràtica de tots els sentiments, símbols i idees per part de la ciutadania que hi participi, sempre que es manifesti de manera respectuosa amb la resta de persones.

Piera, 20 de juliol de 2011


ALBERT LLATGE GROS
Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-E


07 d’octubre 2010

10 de juny 2010

Dinar d'estiu

Companys:
El proper diumenge 11 de Juliol hem pensat de cel·lebrar un dinar per veure'ns i petar la xerradeta abans de vacances.
Tots els que tingueu previst d'assistir-hi podeu trucar a l'Albert Vera al 691478819.

01 de desembre 2009

AJUDAR ALS ATURATS DE PIERA

Actualment ens trobem davant de un nou cicle econòmic que desprès de uns anys de bonança esta creant molta incertesa i un gran augment de l’atur.

Dels motius principals ja hem parlat molt; crisis del sector financer,falta de crèdits per a les pimes,construcció,sector immobiliari etc.

Ara el que mes ens preocupa es la voràgine de destrucció d’ocupació en que està immers tot l’Estat, especialment a Catalunya i a la nostra comarca de l’Anoia; amb una taxa d’aturats del 19% i en concret al nostre municipi; on al voltant de 1.400 aturats més els autònoms que han perdut els seus negocis i que es troben en situació d’aturats sense cap mena de subsidi.

Tot apunta que l’atur seguirà augmentant durant el primer semestre del 2010. La nostra comarca ja té una taxa d’atur per sobre de la mitjana i s’agreuja per la pèrdua de teixit industrial als últims anys, per tant, ens preocupa, i molt.

I es per això que creiem que per el govern municipal ja no si val a dir que l’atur no es una competència municipal i demanen que s’aprovi urgentment un Pla de Mesures per fer front a aquesta situació vers a les persones i autònoms en situació d’atur.

Creiem que aquest pla hauria de transcorre per dos eixos: reorientació de la despesa municipal cap a una vessant més social amb suport econòmic i social a les persones i famílies en situació d’atur; i, mesures per incentivar l’economia local.

Entre d’altres, proposem:

- Congelació de les taxes municipals i instal•lacions (piscina,escola bressol,cursos de formació etc) a les persones que acreditin la situació laboral d’atur.
- Congelació dels sous , dietes i qualsevol altre retribució de l’alcalde, tinents d’alcalde i regidors.
- Limitar la pressió fiscal per el 2010, amb bonificacions i/o descomptes en els impostos municipals per totes les persones i famílies en situació d’atur.
- Aplaçament del pagament de l’IBI als que acreditin estar en atur.
- Gratuïtat per les persones en atur del servei de transport local
- Incrementar la despesa social incidint en l’ajut a persones en situació de precarietat.
- Realització i dotació de politiques d’ocupació que reflecteixin la realitat del nostre municipi.
- Incrementar las possibilitats de formació a les persones en atur per tal de reciclar-se.
- Creació de una oficina de assessorament per tota la gent que te dificultats per poder fer front els pagaments hipotecaris.

Aquestes son un petit exemple de mesures que creiem que cal prendre i que cal fer-ho ja,nosaltres EUiA demanem el equip de govern que sigui valent i prengui mesures per fer front a la situació i es posi de veritat el costat dels més necessitats i de la classe treballadora que són qui més estant patint aquesta crisi i qui més tardaran a sortir-ne.

Ara es l`hora de ser precisos en la gestió,optimitzar els recursos; reorientar la despesa vers les persones i que aquesta serveixi més que mai per incentivar la ocupació i fer front a la despeses de protecció social.

PLANTEM CARA A LA CRISI: FEINA I PROTECCIÓ SOCIAL

Els treballadors i treballadores som els principals afectats per una crisi que no
hem provocat. Persones aturades, afectades per ERO, per processos de tancament
d’empreses, amb convenis col·lectius pendents de negociar o salaris pendents
d’actualitzar, en som les principals víctimes.
Els costos laborals no són el problema. La millora de les condicions laborals són
part de la solució
Avui encara hi ha més d’un 50% de treballadors i treballadores que cobren
menys de 1.000 euros, més de 600.000 persones que no poden treballar, més
de 150.000 persones aturades sense prestació d’atur, mentre que hi ha directius
i empresaris que continuen cobrant sous i indemnitzacions astronòmiques
sense assumir les seves responsabilitats amb la societat.
El problema està en una estratègia de competitivitat, basada en els baixos costos
i la precarietat, que ha fet fallida, en aquell empresariat que durant els anys
de creixement econòmic ha preferit invertir els seus beneficis especulant en el
sector immobiliari en lloc d’apostar per la millora i la transformació de les
empreses amb la innovació en els processos i amb la cerca de nous productes.
El problema està en anys de falta de política industrial i d’iniciativa dels poders
públics per canviar el model productiu, de deixar en mans del mercat la millora
de la productivitat, de no impulsar suficientment la millora de la formació i la
qualificació dels treballadors i treballadores, de no intervenir, de creixement
desmesurat del sector de la construcció i en la bombolla immobiliària.
El problema està en una fiscalitat cada cop més injusta que grava més les rendes
del treball que les del capital, en anys de rebaixes dels impostos directes
(els que es paguen en funció dels guanys) i en l’augment dels impostos indirectes
(els que paguem tots igual), en no perseguir el frau fiscal, en un sistema fiscal
que pivota sobre les persones assalariades i no sobre les grans fortunes i on
molts empresaris tributen com si fossin mileuristes.
Els treballadors i treballadores som necessaris per a la recuperació de la nostra
economia. CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya tenim propostes per sortir
de la crisi amb un altre model de competitivitat i de creixement:
Reprendre el diàleg social, desbloquejar les revisions salarials i la renovació
dels convenis. Eliminar la temporalitat no justificada. Acord salarial a tres anys
a canvi d’inversió de beneficis empresarials per a la millora i la transformació
de les empreses.
Polítiques industrials i sectorials més actives: plans urgents de reindustrialització
dels territoris amb un índex d’atur superior a la mitjana. Més suport de
l’Institut Català de Finances per facilitar liquiditat a les empreses viables.
Mesures per anticipar-se a les reestructuracions i al tancament d’empreses. Un
pla específic per al sector de la construcció mitjançant la rehabilitació i la sostenibilitat
dels habitatges i la construcció d’equipaments socials.
Protecció social a les persones que perden la feina: subsidi a totes les persones
que esgoten la prestació d’atur. Ampliació i reforma de la Renda Mínima
d’Inserció, que doni recursos suficients a les persones per fer front a les necessitats
bàsiques.
Reforç dels serveis públics d’ocupació amb més polítiques actives i formació
per a les persones aturades. Reforma de la formació professional i més programes
d’atenció i d’orientació per a la inserció laboral.
Incrementar la dotació d’habitatges de lloguer protegits i ampliar la xarxa
d’habitatges d’inclusió social. Evitar els desnonaments dels habitatges, amb
ajuts a les famílies en cas d’impagament per falta d’ingressos.
Més inversió pública en educació, sanitat, atenció a la dependència; prioritzar
la creació d’ocupació i la millora en la dotació de plantilles. Recursos públics per
millorar les infraestructures de mobilitat, tecnològiques i energètiques a tot el
territori de Catalunya.
Reforma fiscal progressista perquè pagui més qui més té. Gravar les rendes
del capital i les rendes més altes. Cap rebaixa de les cotitzacions socials. Lluita
contra el frau fiscal i l’economia submergida.
TOTS I TOTES JUNTS ENS MOBILITZEM PER PLANTAR CARA A LA CRISI I EXIGIR:
-Renovació dels convenis col·lectius pendents
-Cap ERO ni tancament sense justificació
-Plans de xoc per reindustrialitzar les comarques amb més atur
-Protecció social per a les persones aturades
-Cap retallada de drets
-Creació d’ocupació en els serveis públics
-Fiscalitat progressiva: que pagui més qui més té
PLANTEM CARA A LA CRISI: FEINA I PROTECCIÓ SOCIAL
A BARCELONA el 3 desembrre a les 6 de la tardaA MADRIID ell 12 de desembrre a lles 12 dell miigdiia

30 de març 2009

78è aniversari proclamació de la II República

14 d’abril de 2009

78è aniversari proclamació de la II República

Celebració davant de l’Ajuntament de Piera

HISSADA BANDERA REPUBLICANA,
LECTURA MANIFEST I
COL·LOCACIÓ PLACA HOMENATGE

Dimarts 14 d’abril a les 19h.


Us hi esperem


Plataforma per la República

Crónica del Ple Municipal

Ahir es va fer el ple de març. Al plenillo de las vuit va venir alguna gent dels Diables de Piera, de les Associacions de veïns de Can Canals, Can Bonastre, Can Claramunt, la Venta Can Musarro, El Portell, i del carrer 11 de Setembre.

La gent del Portell portavam una careta del J. Madrid amb un globo molt llarg per nas per reiterar la seva protesta per que l’Ajuntament no executa el projecte d’urbanització aprovat definitivament el mes de juny de l’any passat. Abans de començar el Jordi Madrid es va queixar pels cartells del “Madrinocho” col·locats al voltant de l’Ajuntament. I al començar el Plenillo, una mica tard, pel retard de l’alcaldessa, es va pronunciar publicament contra el fet que portéssim les caretes, va dir que sentia vergonya aliena, i que l’estat d’ànim d’aquell moment la inclinava a no fer res pel Portell.

Despres va haver diverses intervencions. Els Diables es van queixar que hi havia gent de l’Ajuntament que entrava al seu local i els regirava les seves coses, els van contestar que tindrien una reunió per reconduir la situació creada; Antonio Barrera, president de AV Can Canals va preguntar per l’asfaltat del barri, li van contestar que aquest any no li toca; despres va intervenir, l’Andreu un membre de la Junta de Can Bonastre que va llegir una llarga llista de peticions de reduccions de despeses i supressió de activitats institucionals de l’ajuntament donada la crisis general i criticant l’increment del 3,4% quan només correspon un 1,4%, la resposta de l’alcaldessa va ser vaga i global, descalificadora sobretot rebutjant la supressió de les festes; un veí del carrer 11 de Setembre va preguntar per les condicions de l’urbanització del carrer, sobretot si també afectaria a un costat que es de l’ajuntament, i li van contestar que si, però que demá n’hi havia una reunió amb altres afectats que hi anesin; el Manuel Gonzalez Pavón de Can Claramunt va preguntar per l’escola que el Guixà els va prometre, i li van contestar que ara des d’educació de la Generalitat ja no estan per aquest model si no agrupat amb altres criteris.

A les preguntes del Portell sobre el projecte reformat, sobre les subvencions, sobre correus i la contestació a totes les instàncies, van contestar que continuen pensant en el projecte del Portell, per després que s’acabi les obres de Can Bonastre, d’aquí 3 ó 4 mesos, però sense concretar res, que estan preocupats per la manca de diners del ACA, i que el dia 3 faren un acte per explicar els ajuts de la Llei d’urbanitzcaions, que ells han fet molt perquè Correus tornès a repartir al Portell, fins amenazar amb condicionar l’obertura de la nova seu de Correus a Piera, i que això no es pot anar explicant així com així. Novament moltes paraules i cap fet nou.

Del ple ordinari amb 18 punts, només destacar el debat relacionat amb les contribucions especials de les obres d’urbanització del carrer 11 de setembre, sobre els percentatges a abonar pels metres lineals pels veïns: segons l’equip de govern el 90%, segons CiU sembla que pot variar entre el 50 i el 38%, en unes determinades circumstàncies,...; l’increment de les tarifes d’aigua d’IPSA, que serà del 4,9%, i encara falta saber el que pujarà la concesionaria ANAIGUA, un pagament obligatori mínim de 36 m3., que han demanat a veure quines inversiones en manteniment s’han de fer, …; respecte al text refós del projecte modificat de Can Bonastre, que puja a 5.825.000, euros i que junt amb l’ampliació es va a una mica més de 7 milions d’euros.

La moció sobre el 78è aniversari de la Republica la va llegir la Marta, regidora de barris i GU, i es va aprovar per majoria absoluta de PSC, ERC i CiU, i l’abstenció del PP.

Después l’equip de govern (PSC-ERC) va presentar una moció d’urgència, sobre el problema del transport escolar no obligatori, traslladant tota la resposabilitat al Consell comarcal, i acepptant pagar uns 72.000 euros però els 268.000 que els reclamen. CiU va contestar que a qui s’hauria de presionar es Educación de la Generalitat, i es van passar una bona estona passant la pilota i les responsabilitats, sense que fosin capaços de redactar un text comú.

El Ple es va acabar a les 00:30 h, amb 8 persones de públic. Finalment dos persones del Portell vam preguntar de nou sobre qüestions del Ple, reclamant el primer lloc el micro per tal que pugussin sentir-se les seves intervenciones..